Piksli

 

Piksli (angl. “pixels”) so osnovni gradniki digitalnih fotografij. Vsaka digitalna fotografija je sestavljena iz mreže majhnih barvnih točk, imenovanih piksli. Beseda “piksel” izhaja iz besed “picture” (slika) in “element” (element), kar pomeni, da je piksel osnovna enota digitalne slike. V sodovnih kamerah se meri resolucija v miljonih pikslov, torej – megapiksli. Povprečje aktualnih kamer je nekje od 15 do 30 mega-pikslov.

 

Pomen in funkcija pikslov v digitalni fotografiji

Resolucija slike
Resolucija digitalne slike se meri v pikslih in določa, koliko pikslov sestavlja sliko. Višja kot je resolucija, več podrobnosti je možno zajeti in prikazati. Na primer, slika z resolucijo 1920×1080 (Full HD) ima 1920 pikslov v širino in 1080 pikslov v višino, kar skupaj daje 2.073.600 pikslov. Torej dobra dva mega-piksla.

Barvna globina
Vsak piksel v digitalni fotografiji vsebuje informacije o barvi. Barvna globina določa, koliko barvnih informacij je shranjenih za vsak piksel. Višja barvna globina omogoča bolj natančno predstavitev barv. Najpogosteje uporabljena barvna globina v sodobnih digitalnih fotografijah je 24-bitna barvna globina, kar omogoča prikaz do 16,7 milijona barv. Pomemben je tudi podatek, da z večanjem barvne globine (na recimo 48 bitov) drastično poveča velikost datoteke.

Zajem svetlobe
Digitalni fotoaparati uporabljajo senzorje za zajem svetlobe. Ti senzorji so sestavljeni iz milijonov fotocelic, vsaka fotocelica pa predstavlja en piksel. Ko svetloba zadene senzor, vsaka fotocelica meri intenzivnost svetlobe in pretvori te informacije v digitalne podatke, ki sestavljajo končno sliko.

Velikost tiska
Število pikslov vpliva tudi na to, kako velika lahko slika postane, ne da bi izgubila kakovost. Za tiskanje visokokakovostnih fotografij je potrebna visoka resolucija, saj več pikslov omogoča boljšo reprodukcijo podrobnosti pri večjih velikostih tiska. Načeloma pa lahko z resolucijo 2500 x 3500 pikslov (približno 8 mega-pikslov) natisnemo visokokakovostno fotografijo velikosti A4. Sodobne kamer torej omogočajo tisk fotografij tudi 40 x 50 cm.

 

Praktična uporaba in izbira

Pri izbiri digitalnega fotoaparata je pomembno razmisliti, za kakšen namen boste slike uporabljali. Fotoaparati z več mega-pikslov (milijonov pikslov) so primerni za profesionalno uporabo in tiskanje velikih fotografij, medtem ko je za vsakodnevno rabo in deljenje na spletu dovolj tudi fotoaparat z manjšo resolucijo.

Razumevanje vloge in pomena pikslov v digitalni fotografiji pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev pri izbiri fotoaparata in pri kasnejši obdelavi fotografij. Kakovost končne fotografije je odvisna od številnih dejavnikov, vendar so piksli osnovna enota, ki določa njeno osnovno ločljivost in podrobnosti. Ne sme pa nas zavesti samo število pikslov, kajti veliko je odvisno od kakovosti in velikosti leč, kot tudi od fizične velikosti samih pikslov. S telefonom, kjer imamo možnost celo 100 mega-pikslov velike slike, ne bomo nikoli posneli tako kvalitete fotografije, kot s kamero, ki ima teh pikslov zgolj tretijno tega (30).

 

Tomaž Berčič

TOMASWORKS

JA, RAD BI PREJEMAL
BLOG PRISPEVKE S TE STRANI !